User
Day Week Month Year
No. User Nick Name AC Submit Ratio
1201
ZZJ
0.000%
1202
丁勇
0.000%
1203
周子杰bb
0.000%
1204
666
0.000%
1205
坤是帅哥
0.000%
1206
Base_man
0.000%
1207
汤子谦
0.000%
1208
Q
0.000%
1209
我没有
0.000%
1210
张紫涵
0.000%
1211
未付款我佩服佩服平稳
0.000%
1212
Zhang Wentao
0.000%
1213
叶俊汝
0.000%
1214
应姜奇,小号2是yingjiangqi
0.000%
1215
司马懿
0.000%
1216
梁志超
0.000%
1217
在下卢本伟
0.000%
1218
余思铭
0.000%
1219
安外干饭王
0.000%
1220
我喜欢……
0.000%
1221
沈姝均
0.000%
1222
hyh
0.000%
1223
yangqiwe
0.000%
1224
张煜爱方奕然
0.000%
1225
编绘童年
0.000%
1226
徐艾博
0.000%
1227
xiameijiang
0.000%
1228
吴骁然
0.000%
1229
小葛
0.000%
1230
汪遥
0.000%
1231
100%正确率
0.000%
1232
wangchaoyi
0.000%
1233
雷仙锋
0.000%
1234
maolixiaowulang
0.000%
1235
关羽
0.000%
1236
草根
0.000%
1237
我妻由乃
0.000%
1238
wusiyu
0.000%
1239
py
0.000%
1240
lyc
0.000%
1241
LIUYAOWEN
0.000%
1242
why are you gay
0.000%
1243
520fenshuhan
0.000%
1244
李业灏是猪
0.000%
1245
胥睿晨
0.000%
1246
埜棾翬
0.000%
1247
250
0.000%
1248
崔老师史上第一帅
0.000%
1249
我暴起,以大刀斩崔老师之首
0.000%
1250
dongshusi
0.000%
1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 
251-300 301-350 351-400 401-450 451-500 
501-550 551-600 601-650 651-700 701-750 
751-800 801-850 851-900 901-950 951-1000 
1001-1050 1051-1100 1101-1150 1151-1200 1201-1250 
1251-1300 1301-1350 1351-1400 1401-1450 1451-1500 
1501-1550 1551-1600 1601-1650